سوفکل

سوفکل

sophocles

در سال ۴۹۵/۶ پیش از میلاد مسبع، یعنی ۳۰ سال پس از تولد اشیل، در دهکده ای بنام کولونوس COLONEUS نزدیک آتن، کودکی بدنیا آمد که بعدها یکی از بزرگترین درام نویسان جهان گردید. آنتیگونه Antigone ، اثر سوفکل نیز یکی از زیباترین آثار نمایشی جهان است. داستان این اثر ادامه نمایشنامه ادیپ است. نمایش از زمانی شروع می شود که دو پسر ادیپ در نتیجه جنگ و ستیز بین خود ، هردو از بین می روند و کرئون بر تخت شاهی می نشیند. کرئون دستور می دهد که جسد اته او کلس Eleocles بعنوان یک قهرمان با رعایت تشریفات خاصی دفن شود. ولی جسد برادرش پولی نیسس Polinices بجرم خیانت به کشور در عرضه پیکار باقی بماند، سلب حقوق تدفین بنابر سنت و آیین یونان قدیم عملی خلاف دین محسوب می شد. بین کرئون و آنتیگونه خواهر این دو برادر و دختر شجاع و رنج کشیدن ادیپ، در نتیجه این اختلاف، کشمکشی آغاز می شود. جسد برادرش را بخلاف فرمان حکومت با مراسمی بخاک می سپارد و بخاطر این سرپیچی او به مجازاتی سخت محکوم می شود.

فیلم های سوفکل